loader
image
back arrow Wszystkie projekty

System do gromadzenia i walidacji dużych zbiorów danych

Zadanie

Utworzyć model systemu SAP, przenieść architekturę monolityczną do mikrousług przy zachowaniu istniejącej techniki ładowania danych

Decyzja

System umożliwia importowanie różnych typów plików i automatyczne łączenie ich. Aby sprostać wyzwaniu klienta, wykorzystaliśmy wiedzę z zakresu architektury chmury rozproszonej, która umożliwia niezależne opracowywanie, Testowanie i skalowanie poszczególnych usług. Następnie opracowaliśmy szereg filtrów do szybkiego wyszukiwania, sortowania i sprawdzania poprawności informacji, stworzyliśmy różne tablice nawigacyjne do wizualizacji danych, aby ułatwić użytkownikowi

Wynik

Dzięki wysiłkom zespołu wyszukiwanie i walidacja danych odbywa się w ciągu kilku sekund. Dzięki temu system może elastycznie zarządzać wskaźnikami, wyszukiwać i wyświetlać informacje w postaci opracowanych obrazów i wykresów

Technologia

Azure Search Index, .NET web API, React, Azure Functions, Azure Service Bus, Azure Queue

Skład zespołu

4 osoby: programiści, project manager

Odwołanie pracownika

Projekt dla tych, którzy kochają wyzwania i wiedzą, jak pracować z Big Data. Na równi z fajnym stosem technologii zastosowaliśmy w pełni rozproszoną architekturę chmury do tworzenia, testowania i skalowania poszczególnych usług niezależnie od siebie. To było ciekawe doświadczenie

Inne projekty