loader
image
back arrow Wszystkie projekty

System zarządzania harmonogramem pracy pracowników

Zadanie

Modernizacja usługi umożliwiającej śledzenie czasu pracy pracowników i obliczanie wysokości wynagrodzeń

Decyzja

Udoskonaliliśmy system tworzenia kart osobistych pracowników, który pokazuje całkowity czas spędzony na pracy, urlopach i chorobach, a także pozwala obliczyć wysokość wynagrodzenia lub naliczenia składki

Wynik

Menedżerowie mieli możliwość zarządzania czasem swoich pracowników,uwzględniania obciążeń związanych z projektami i kompetentnego planowania zmian. Udało nam się zwiększyć przejrzystość systemu płatności, a tym samym zoptymalizować obciążenie pracowników firmy

Technologia

Python, Django, Postgres, Jenkins, Docker, BitBucket

Skład zespołu

10 osób: programiści, project manager, testerzy

Odwołanie pracownika

Ten projekt jest dobrą okazją do nauki pracy z walidacją danych. Pracowaliśmy z dwoma częściami rozwiązania, z których każda stała się popularną aplikacją w kraju klienta. Klient nam zaufał – a my pomagaliśmy mu stworzyć system, który nadal może wykorzystać do realizacji swoich pomysłów

Inne projekty