loader
image
back arrow Inne projekty

System ewidencji zasobów w obiektach budowlanych

Zadanie

Stworzenie niezawodnego systemu zarządzania materiałami, sprzętem i godzinami pracy pracowników przy licznych projektach

Decyzja

Stworzyliśmy system, który pozwala kontrolować różne aspekty procesu budowlanego. W szczególności zawiera: możliwość tworzenia projektów, z wyznaczeniem uczestników i osób odpowiedzialnych, a także z uwzględnieniem materiałów i techniki w magazynie interaktywną mapę ze szczegółowym opisem obiektów, umożliwiającą monitorowanie stanu wykonywanych prac i planowanie przemieszczania sprzętu funkcję tworzenia raportów, umów i faktur

Wynik

Rozwiązanie umożliwia wygodne i szybkie monitorowanie na wszystkich etapach budowy. System nie tylko rejestruje wszystkie Maszyny i materiały budowlane, ale także pozwala śledzić ich ścieżkę, od rejestracji w odpowiednich magazynach po logistykę między obiektami i konserwację

Technologia

Java 8, Angular, Material Design, Spring Framework, Axon Framework, Keycloak, Docker, MongoDB, MariaDB, Mockito

Skład zespołu

7 osób: programiści, testerzy, projektant

Odwołanie pracownika

Pracowaliśmy nad mobilną wersją rozwiązania. Razem z nami w zespole byli architekci, testerzy i specjaliści DevOPS. Podobało mi się, że zespół słuchał opinii wszystkich i sami mogliśmy zaproponować rozwiązania problemu